Dell Adapter: USB-C to USB-A 3.0

299.000 

Dell
USB-C-to-USB3.0
Còn hàng
10 ngày
The Dell Adapter: USB-C to USB-A 3.0 connects your legacy computer with USB-C port to newer accessories and devices with USB-A 3.0 ports.
Xem chi tiết cấu hình
Dell Adapter: USB-C to USB-A 3.0

Cấu hình

Thương hiệu:

Bảo hành - Xuất xứ

Bảo hành:
Tiêu chuẩn hàng hóa:

Bình luận

Bình luận gần đây

Dell Adapter: USB-C to USB-A 3.0

10 ngày
The Dell Adapter: USB-C to USB-A 3.0 connects your legacy computer with USB-C port to newer accessories and devices with USB-A 3.0 ports.