Mức giá
Thương hiệu
CPU
Ổ cứng
Màn hình
RAM 2
Nhu cầu sử dụng
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Laptop RAM: 12 GB, RAM: 8 GB

Xem thêm 18 sản phẩm...
Laptop RAM: 12 GB, RAM: 8 GB