Mức giá
Ổ cứng 1
Màn hình 2
Trả góp

Laptop RAM: 16 GB, RAM: 8 GB, Thương hiệu: Dell, Màn hình: Khoảng 13", Màn hình: Khoảng 14", Ổ cứng: Trên 1TB

Hiện tại chưa có sản phẩm nào trong danh mục !

Laptop RAM: 16 GB, RAM: 8 GB, Thương hiệu: Dell, Màn hình: Khoảng 13", Màn hình: Khoảng 14", Ổ cứng: Trên 1TB