Mức giá
Thương hiệu
CPU 2
Ổ cứng
Màn hình
RAM 1
Nhu cầu sử dụng
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Laptop RAM: 16 GB, CPU: Core i7, CPU: Xeon

Xem thêm 49 sản phẩm...
Laptop RAM: 16 GB, CPU: Core i7, CPU: Xeon