Mức giá
Thương hiệu 2
CPU
Ổ cứng
Màn hình 1
RAM 2
Nhu cầu sử dụng
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Laptop RAM: 16 GB, RAM: 8 GB, Thương hiệu: Dell, Thương hiệu: HP, Màn hình: Khoảng 15"

Laptop RAM: 16 GB, RAM: 8 GB, Thương hiệu: Dell, Thương hiệu: HP, Màn hình: Khoảng 15"