Mức giá
Màn hình 1
RAM 1
Nhu cầu sử dụng 1
Trả góp

Laptop RAM: 8 GB, Nhu cầu sử dụng: Chơi game, CPU: Core i7, Màn hình: Khoảng 14"

Hiện tại chưa có sản phẩm nào trong danh mục !

Laptop RAM: 8 GB, Nhu cầu sử dụng: Chơi game, CPU: Core i7, Màn hình: Khoảng 14"