Mức giá
Thương hiệu
CPU
Ổ cứng
Màn hình
RAM 1
Nhu cầu sử dụng 2
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Laptop 8 GB, Chơi game, Ultrabook

Laptop 8 GB, Chơi game, Ultrabook