Mức giá
Ổ cứng 1
RAM 1
Nhu cầu sử dụng 1
Trả góp

Laptop RAM: 8 GB, Nhu cầu sử dụng: Thiết kế đồ họa, Ổ cứng: Trên 1TB

Hiện tại chưa có sản phẩm nào trong danh mục !

Laptop RAM: 8 GB, Nhu cầu sử dụng: Thiết kế đồ họa, Ổ cứng: Trên 1TB