Mức giá
Thương hiệu 2
CPU
Ổ cứng
Màn hình 2
RAM
Nhu cầu sử dụng
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Laptop Thương hiệu: Acer, Thương hiệu: Dell, Màn hình: Khoảng 13", Màn hình: Khoảng 15"

Laptop Thương hiệu: Acer, Thương hiệu: Dell, Màn hình: Khoảng 13", Màn hình: Khoảng 15"