Mức giá
Thương hiệu 3
CPU 1
Ổ cứng
Màn hình 1
RAM
Nhu cầu sử dụng
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Laptop Thương hiệu: Alienware, Thương hiệu: Dell, Thương hiệu: HP, CPU: Core i7, Màn hình: Khoảng 15"

Laptop Thương hiệu: Alienware, Thương hiệu: Dell, Thương hiệu: HP, CPU: Core i7, Màn hình: Khoảng 15"