Mức giá
Thương hiệu 4
CPU 1
Ổ cứng
Màn hình
RAM 2
Nhu cầu sử dụng
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Laptop RAM: 16 GB, RAM: 8 GB, Thương hiệu: Alienware, Thương hiệu: Dell, Thương hiệu: HP, Thương hiệu: Lenovo, CPU: Core i7

Xem thêm 31 sản phẩm...
Laptop RAM: 16 GB, RAM: 8 GB, Thương hiệu: Alienware, Thương hiệu: Dell, Thương hiệu: HP, Thương hiệu: Lenovo, CPU: Core i7