Mức giá
Thương hiệu 2
CPU 2
Ổ cứng
Màn hình
RAM 1
Nhu cầu sử dụng
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Laptop RAM: 8 GB, Thương hiệu: ASUS, Thương hiệu: Dell, CPU: Core i5, CPU: Core i7

Xem thêm 2 sản phẩm...
Laptop RAM: 8 GB, Thương hiệu: ASUS, Thương hiệu: Dell, CPU: Core i5, CPU: Core i7