Mức giá
Thương hiệu 1
CPU
Ổ cứng
Màn hình
RAM
Nhu cầu sử dụng 3
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Laptop Nhu cầu sử dụng: Chơi game, Nhu cầu sử dụng: Doanh nhân - Business, Nhu cầu sử dụng: Thiết kế đồ họa, Thương hiệu: Dell

Laptop Nhu cầu sử dụng: Chơi game, Nhu cầu sử dụng: Doanh nhân - Business, Nhu cầu sử dụng: Thiết kế đồ họa, Thương hiệu: Dell