Mức giá
Thương hiệu 1
RAM 4
Trả góp

Laptop RAM: 12 GB, RAM: 4 GB, RAM: 6 GB, RAM: 8 GB, Nhu cầu sử dụng: Chơi game, Nhu cầu sử dụng: Giải trí, CPU: Core i5, CPU: Core i7, Màn hình: Khoảng 13", Màn hình: Khoảng 14", Màn hình: Khoảng 15", Thương hiệu: MSI

Hiện tại chưa có sản phẩm nào trong danh mục !

Laptop RAM: 12 GB, RAM: 4 GB, RAM: 6 GB, RAM: 8 GB, Nhu cầu sử dụng: Chơi game, Nhu cầu sử dụng: Giải trí, CPU: Core i5, CPU: Core i7, Màn hình: Khoảng 13", Màn hình: Khoảng 14", Màn hình: Khoảng 15", Thương hiệu: MSI