Mức giá
Thương hiệu
CPU 1
Ổ cứng
Màn hình 1
RAM
Nhu cầu sử dụng 2
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Laptop Chơi game, Thiết kế đồ họa, Core i7, Khoảng 15"

Xem thêm 7 sản phẩm...
Laptop Chơi game, Thiết kế đồ họa, Core i7, Khoảng 15"