Mức giá
Thương hiệu
CPU 1
Ổ cứng
Màn hình 1
RAM
Nhu cầu sử dụng 2
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Laptop Nhu cầu sử dụng: Chơi game, Nhu cầu sử dụng: Thiết kế đồ họa, CPU: Core i7, Màn hình: Khoảng 15"

Laptop Nhu cầu sử dụng: Chơi game, Nhu cầu sử dụng: Thiết kế đồ họa, CPU: Core i7, Màn hình: Khoảng 15"