Mức giá
Thương hiệu
CPU 1
Ổ cứng
Màn hình
RAM
Nhu cầu sử dụng 2
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Laptop Nhu cầu sử dụng: Chơi game, Nhu cầu sử dụng: Thiết kế đồ họa, CPU: Core i7

Xem thêm 9 sản phẩm...
Laptop Nhu cầu sử dụng: Chơi game, Nhu cầu sử dụng: Thiết kế đồ họa, CPU: Core i7