Mức giá
CPU 1
Màn hình 1
RAM 1
Trả góp

Laptop RAM: 4 GB, CPU: Core i3, Màn hình: Khoảng 15"

Hiện tại chưa có sản phẩm nào trong danh mục !

Laptop RAM: 4 GB, CPU: Core i3, Màn hình: Khoảng 15"