Mức giá
Thương hiệu
CPU 1
Ổ cứng
Màn hình
RAM
Nhu cầu sử dụng 1
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Laptop CPU: Core i5, Nhu cầu sử dụng: Doanh nhân - Business

Laptop CPU: Core i5, Nhu cầu sử dụng: Doanh nhân - Business