Mức giá
Thương hiệu
CPU 1
Ổ cứng
Màn hình 2
RAM
Nhu cầu sử dụng
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Laptop CPU: Core i5, Màn hình: Khoảng 14", Màn hình: Khoảng 15"

Xem thêm 6 sản phẩm...
Laptop CPU: Core i5, Màn hình: Khoảng 14", Màn hình: Khoảng 15"