Mức giá
Thương hiệu
CPU 1
Ổ cứng
Màn hình 2
RAM 1
Nhu cầu sử dụng
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Laptop 8 GB, Core i7, Khoảng 13", Khoảng 14"

Xem thêm 7 sản phẩm...
Laptop 8 GB, Core i7, Khoảng 13", Khoảng 14"