Mức giá
Thương hiệu
CPU 1
Ổ cứng
Màn hình 1
RAM 2
Nhu cầu sử dụng
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Laptop RAM: 16 GB, RAM: 8 GB, CPU: Core i7, Màn hình: Khoảng 15"

Xem thêm 5 sản phẩm...
Laptop RAM: 16 GB, RAM: 8 GB, CPU: Core i7, Màn hình: Khoảng 15"