Mức giá
Thương hiệu
CPU 1
Ổ cứng
Màn hình 1
RAM 1
Nhu cầu sử dụng
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Laptop RAM: 8 GB, CPU: Core i7, Màn hình: Khoảng 15"

Laptop RAM: 8 GB, CPU: Core i7, Màn hình: Khoảng 15"