Mức giá
Thương hiệu 1
CPU
Ổ cứng
Màn hình
RAM 2
Nhu cầu sử dụng
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Laptop RAM: 4 GB, RAM: 8 GB, Thương hiệu: Dell

Laptop RAM: 4 GB, RAM: 8 GB, Thương hiệu: Dell