Mức giá
Thương hiệu 1
CPU 2
Ổ cứng
Màn hình
RAM 1
Nhu cầu sử dụng
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Laptop RAM: 8 GB, CPU: Core i5, CPU: Xeon, Thương hiệu: Dell

Laptop RAM: 8 GB, CPU: Core i5, CPU: Xeon, Thương hiệu: Dell