Mức giá
Thương hiệu 1
CPU 2
Ổ cứng
Màn hình
RAM
Nhu cầu sử dụng
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Laptop CPU: Core i5, CPU: Xeon, Thương hiệu: Dell

Laptop CPU: Core i5, CPU: Xeon, Thương hiệu: Dell