Mức giá
Thương hiệu 3
CPU 1
Ổ cứng
Màn hình 1
RAM
Nhu cầu sử dụng
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Laptop CPU: Core i7, Thương hiệu: Dell, Thương hiệu: HP, Thương hiệu: Lenovo, Màn hình: Khoảng 15"

Laptop CPU: Core i7, Thương hiệu: Dell, Thương hiệu: HP, Thương hiệu: Lenovo, Màn hình: Khoảng 15"