Mức giá
Thương hiệu 1
CPU
Ổ cứng
Màn hình 4
RAM
Nhu cầu sử dụng
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Laptop Thương hiệu: Dell, Màn hình: Khoảng 11", Màn hình: Khoảng 12", Màn hình: Khoảng 13", Màn hình: Khoảng 14"

Laptop Thương hiệu: Dell, Màn hình: Khoảng 11", Màn hình: Khoảng 12", Màn hình: Khoảng 13", Màn hình: Khoảng 14"