Mức giá
Thương hiệu 1
CPU
Ổ cứng
Màn hình 3
RAM
Nhu cầu sử dụng
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Laptop Dell, Khoảng 12", Khoảng 13", Khoảng 14"

Laptop Dell, Khoảng 12", Khoảng 13", Khoảng 14"