Mức giá
Thương hiệu 1
CPU
Ổ cứng
Màn hình 3
RAM
Nhu cầu sử dụng
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Laptop Thương hiệu: Dell, Màn hình: Khoảng 14", Màn hình: Khoảng 15", Màn hình: Khoảng 17"

Laptop Thương hiệu: Dell, Màn hình: Khoảng 14", Màn hình: Khoảng 15", Màn hình: Khoảng 17"