Mức giá
Thương hiệu
CPU 1
Ổ cứng
Màn hình
RAM 1
Nhu cầu sử dụng 1
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Laptop RAM: 8 GB, CPU: Core i5, Nhu cầu sử dụng: Doanh nhân - Business

Laptop RAM: 8 GB, CPU: Core i5, Nhu cầu sử dụng: Doanh nhân - Business