Mức giá
Thương hiệu 1
Ổ cứng 1
Nhu cầu sử dụng 1
Trả góp

Laptop RAM: 8 GB, CPU: Core i7, Thương hiệu: Dell, Nhu cầu sử dụng: Doanh nhân - Business, Ổ cứng: Trên 1TB

Hiện tại chưa có sản phẩm nào trong danh mục !

Laptop RAM: 8 GB, CPU: Core i7, Thương hiệu: Dell, Nhu cầu sử dụng: Doanh nhân - Business, Ổ cứng: Trên 1TB