Mức giá
Thương hiệu 3
CPU
Ổ cứng
Màn hình
RAM 1
Nhu cầu sử dụng 1
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Laptop RAM: 8 GB, Thương hiệu: Dell, Thương hiệu: HP, Thương hiệu: Lenovo, Nhu cầu sử dụng: Doanh nhân - Business

Laptop RAM: 8 GB, Thương hiệu: Dell, Thương hiệu: HP, Thương hiệu: Lenovo, Nhu cầu sử dụng: Doanh nhân - Business