Mức giá
Thương hiệu 2
CPU 2
Ổ cứng
Màn hình
RAM 2
Nhu cầu sử dụng 2
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Laptop RAM: 16 GB, RAM: 8 GB, CPU: Core i7, CPU: Xeon, Thương hiệu: Dell, Thương hiệu: HP, Nhu cầu sử dụng: Doanh nhân - Business, Nhu cầu sử dụng: Thiết kế đồ họa

Laptop RAM: 16 GB, RAM: 8 GB, CPU: Core i7, CPU: Xeon, Thương hiệu: Dell, Thương hiệu: HP, Nhu cầu sử dụng: Doanh nhân - Business, Nhu cầu sử dụng: Thiết kế đồ họa