Mức giá
Thương hiệu
CPU 1
Ổ cứng
Màn hình
RAM
Nhu cầu sử dụng 2
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Laptop CPU: Core i7, Nhu cầu sử dụng: Doanh nhân - Business, Nhu cầu sử dụng: Ultrabook

Xem thêm 11 sản phẩm...
Laptop CPU: Core i7, Nhu cầu sử dụng: Doanh nhân - Business, Nhu cầu sử dụng: Ultrabook