Mức giá
Thương hiệu 1
CPU 3
Ổ cứng
Màn hình
RAM 2
Nhu cầu sử dụng 1
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Laptop 4 GB, 8 GB, Core i3, Core i5, Core i7, Dell, Doanh nhân - Business