Mức giá
Thương hiệu
CPU 2
Ổ cứng
Màn hình
RAM 1
Nhu cầu sử dụng
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Hãng sản xuất 32 GB, Core i7, Xeon

Hãng sản xuất 32 GB, Core i7, Xeon