Mức giá
Thương hiệu
CPU
Ổ cứng
Màn hình
RAM 2
Nhu cầu sử dụng
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Hãng sản xuất RAM: 32 GB, RAM: 64 GB

Hãng sản xuất RAM: 32 GB, RAM: 64 GB