Mức giá
Thương hiệu
CPU
Ổ cứng
Màn hình 1
RAM 1
Nhu cầu sử dụng
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Hãng sản xuất RAM: 8 GB, Màn hình: Khoảng 14"

Hãng sản xuất RAM: 8 GB, Màn hình: Khoảng 14"