Mức giá
Thương hiệu
CPU
Ổ cứng
Màn hình 1
RAM 1
Nhu cầu sử dụng
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Hãng sản xuất 8 GB, Khoảng 14"

Xem thêm 23 sản phẩm...
Hãng sản xuất 8 GB, Khoảng 14"