Mức giá
Thương hiệu
CPU 1
Ổ cứng
Màn hình 1
RAM 1
Nhu cầu sử dụng 1
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Hãng sản xuất RAM: 4 GB, Nhu cầu sử dụng: Chơi game, CPU: Core i5, Màn hình: Khoảng 15"