Mức giá
Thương hiệu
CPU 1
Ổ cứng
Màn hình 1
RAM 1
Nhu cầu sử dụng
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Hãng sản xuất RAM: 16 GB, CPU: Core i7, Màn hình: Khoảng 15"

Xem thêm 20 sản phẩm...
Hãng sản xuất RAM: 16 GB, CPU: Core i7, Màn hình: Khoảng 15"