Mức giá
Thương hiệu
CPU 1
Ổ cứng
Màn hình
RAM 1
Nhu cầu sử dụng
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Hãng sản xuất RAM: 8 GB, CPU: Core i7

Xem thêm 94 sản phẩm...
Hãng sản xuất RAM: 8 GB, CPU: Core i7