Mức giá
Thương hiệu 1
CPU 1
Ổ cứng
Màn hình
RAM 2
Nhu cầu sử dụng
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Hãng sản xuất RAM: 4 GB, RAM: 8 GB, CPU: Core i7, Thương hiệu: Dell

Xem thêm 22 sản phẩm...
Hãng sản xuất RAM: 4 GB, RAM: 8 GB, CPU: Core i7, Thương hiệu: Dell