Mức giá
Thương hiệu
CPU 1
Ổ cứng
Màn hình 1
RAM
Nhu cầu sử dụng
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Hãng sản xuất Core i7, Khoảng 17"

Hãng sản xuất Core i7, Khoảng 17"