Mức giá
Thương hiệu 1
CPU
Ổ cứng
Màn hình 1
RAM 1
Nhu cầu sử dụng
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Hãng sản xuất 16 GB, Dell, Khoảng 15"

Xem thêm 5 sản phẩm...
Hãng sản xuất 16 GB, Dell, Khoảng 15"