Mức giá
Thương hiệu 1
CPU 1
Ổ cứng
Màn hình 1
RAM
Nhu cầu sử dụng
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Hãng sản xuất Core i5, Dell, Khoảng 15"

Xem thêm 8 sản phẩm...
Hãng sản xuất Core i5, Dell, Khoảng 15"