Mức giá
Thương hiệu 1
CPU 1
Ổ cứng
Màn hình 1
RAM 1
Nhu cầu sử dụng
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Hãng sản xuất RAM: 8 GB, CPU: Core i5, Thương hiệu: Dell, Màn hình: Khoảng 15"

Hãng sản xuất RAM: 8 GB, CPU: Core i5, Thương hiệu: Dell, Màn hình: Khoảng 15"