Mức giá
Thương hiệu 1
CPU 1
Ổ cứng
Màn hình 1
RAM 1
Nhu cầu sử dụng
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Hãng sản xuất 8 GB, Core i7, Dell, Khoảng 14"

Hãng sản xuất 8 GB, Core i7, Dell, Khoảng 14"