Mức giá
Thương hiệu
CPU
Ổ cứng
Màn hình 1
RAM
Nhu cầu sử dụng 1
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Hãng sản xuất Nhu cầu sử dụng: Doanh nhân - Business, Màn hình: Khoảng 14"

Hãng sản xuất Nhu cầu sử dụng: Doanh nhân - Business, Màn hình: Khoảng 14"