Mức giá
Thương hiệu
CPU 1
Ổ cứng
Màn hình 1
RAM
Nhu cầu sử dụng 1
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Hãng sản xuất Core i5, Doanh nhân - Business, Khoảng 15"

Hãng sản xuất Core i5, Doanh nhân - Business, Khoảng 15"