Mức giá
Thương hiệu 1
CPU
Ổ cứng
Màn hình 1
RAM 1
Nhu cầu sử dụng
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Hãng sản xuất 8 GB, HP, Khoảng 15"

Hãng sản xuất 8 GB, HP, Khoảng 15"